• banner1
  • banner2
  • banner3
CNES

The Latest

Blog Details

Jako jeden z pierwszych wymienników energii cieplnej, używanych przez człowieka, wiele osób uznaje kotły parowe. Aktualnie budowa tych urządzeń stała się dużo bardziej zaawansowana, przede wszystkim przez znacznie większą wiedzę teoretyczną, jak również dzięki zaawansowanym technologiom. Aktualnie oferowane wymienniki ciepła będą miały odpowiednio dobraną budowę, przez co wykorzystują w sposób efektywny trzy główne zjawiska fizyczne, to znaczy przewodzenie, konwekcję a także radiację. Sprzęty te dzieli się na dwa główne rodzaje, to znaczy bezkontaktowe oraz kontaktowe. Urządzenia o charakterze kontaktowym to na przykład wieże chłodnicze, a oprócz nich także urządzenia typu ciecz-para, we wszystkich tych przypadkach media mają ze sobą bezpośrednią styczność. Odmiennie jest w bezkontaktowych wymiennikach, wśród nich najczęściej wymienia się regeneratory oraz rekuperatory. Dobór wymienników ciepła w systemach, które się projektuje uzależniony jest od sporej liczby czynników. W pierwszej kolejności będzie ważna moc całego układu, jego rozmiar a także warunki, w jakich pracuje.
dobór wymienników ciepłaTakie urządzenia spotykane są w wielu rozmaitych gałęziach przemysłu. Między innymi korzysta z nich ciepłownictwo, budownictwo a także chłodnictwo, a oprócz tego instalacja wymienników ciepła jest często spotykana w układach klimatyzacji czy centralnego ogrzewania. Powszechnie znane są same nazwy sprzętów, w jakich ten mechanizm jest wykorzystywany. Takie pojęcia jak parownik, chłodnica czy skraplacz są znane prawie każdemu, a jak się okazuje, będą one stanowiły świetne przykłady działających wymienników. Jednym z częściej stosowanych podziałów wymienników ciepła jest ich sposób działania. Urządzenia te można podzielić na dwie podstawowe grupy, to znaczy działające w sposób nieciągły i ciągły. W części zastosowań istotną rolę odgrywa rozmiar całego układu. Jeśli montaż wymienników ciepła powinien być wykonany w ciasnych miejscach, w których każda powierzchnia jest cenna, to urządzenia te muszą być zaprojektowane we właściwy sposób. Na szczęście technologie stosowane obecnie pozwalają sobie radzić w tego typu przypadkach.


Additional information