• banner1
  • banner2
  • banner3
CNES

The Latest

Blog Details

tłumacz przysięgły francuski Warszawa
W dzisiejszych czasach w kilku dziedzinach zawodowych i osobistych potrzebujemy przekład tekstu z jakiegoś obcego języka na język ojczysty czy inny. Tu musimy zdecydować się jaki typ tłumaczenia będziemy potrzebować, czy będzie to tłumaczenie zwykłe, czy żądane jest tłumaczenie przysięgłe to znaczy poświadczone. Oczywiście tłumaczenie stron www czy artykułów nie wymaga tłumaczenie uwierzytelnionego lecz faktycznie każde pismo oficjalne wymaga tłumaczenia poświadczonego. Wszelkie tłumaczenia poświadczone zostają wprowadzone do repertorium czyli specjalnego rejestru tłumaczeń. Wyjąwszy dokumenty urzędowe takie jak: akta stanu cywilnego, oficjalne kontrakty lub umowy, akty notarialne, dokumenty sądowe, poświadczenia certyfikatów, świadectw czy dyplomów, dokumenty bądź zaświadczenia medyczne, dokumenty ubezpieczeniowe a także bankowe tłumaczenia poświadczonego wymagają wszystkie dokumenty rejestracyjne aut, motocykli a także przyczep, są to między innymi karty pojazdów, dowody rejestracyjne czy umowy kupna-sprzedaży i faktury. Tłumacz przysięgły definiuje także, czy wykonał przekład opierając się na oryginale, lub kopii dokumentu, umieszczając właściwą wzmiankę. Raz za razem zdarza się, iż interesant przychodzi i nie jest wie czy potrzebuje typowe tłumaczenie, które zrealizuje tłumacz francuski Warszawa albo tłumaczenie poświadczone. Często za sprawą tej niewiedzy klient oddający do przetłumaczenia dokumenty urzędowe, nie bacząc na sugestie, że niezbędne jest tłumaczenie uwierzytelnione zamawia zwykłe, przez co wraca on później po konieczne poświadczenie bezsensownie ponosząc dodatkowe koszty.


Additional information